Usługi płacowe i kadrowe

usługi płacowe

Kompleksowa obsługa kadr i płac

Standardowe działania, które wchodzą w skład obsługi kadrowej, obejmują m.in.:

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników,
 • zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia,
 • zatrudnianie pracowników w ramach umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie działań związanych z ZUS (rejestracja, wyrejestrowywanie, tworzenie korespondencji),
 • warto wziąć pod uwagę również rejestrację zwolnień lekarskich
 • oraz prowadzenie rejestru szkoleń BHP czy urlopów wypoczynkowych.

Usługi płacowe – czym są?

Usługi płacowe, które najczęściej połączone są z usługami kadrowymi, obejmują tworzenie:

 • rozliczeń listy wynagrodzeń, czy
 • list wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych.

Dodatkowo w ramach usług płacowych sporządzana i prowadzona jest dokumentacja podatkowa, zarówno miesięcznych, jak i rocznych deklaracji i rozliczeń.

Usługi płacowe i kadrowe – zakres

Tematyka kadrowo-płacowa ze względu na obszerność i częste zmiany przepisów w zakresie prawa pracy niejednokrotnie przysparza przedsiębiorców o przysłowiowy ,,ból głowy,,.

Zakres jej tak po krótce to:

 • przygotowywanie dokumentacji i rozliczeń dla ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS,
 • rozliczanie urlopów,
 • prowadzenie kartotek pracownika,
 • przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej – wydawanie różnorakich zaświadczeń dla pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych oraz przesyłanie do ZUS.

Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania przedsiębiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu:

 • emerytalnemu,
 • rentowemu,
 • wypadkowemu
 • i zdrowotnemu.

Pełne sparcie w tego rodzaju tematyce znajdą państwo w naszym biurze.

Oceń naszą stronę!
[Liczba ocen: 2 Średnia: 5]