Rozliczenia z ZUS

rozliczenia z zus

Rozliczenia z ZUS

Istnieje kilka rożnych deklaracji, jakie przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do ZUS-u, zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Rozliczenia z ZUS obejmują m.in.:

 • deklaracje ZUS, które dzielą się na zgłoszeniowe oraz rozliczeniowe,
 • składki na:
  – ubezpieczenia społeczne,
  – ubezpieczenie zdrowotne,
  – Fundusz Pracy (FP),
  – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
  – Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

Właściciele działalności gospodarczych są zobowiązani do opłacania składek ZUS za siebie, a jeśli zatrudniają pracowników, również za nich. Obowiązek ten powstaje już od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Jedynie w okresie zawieszenia działalności może nastąpić zawieszenie opłacania składek.

Od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania przedsiębiorca, realizujący rozliczenia z ZUS, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu:

 • emerytalnemu,
 • rentowemu,
 • wypadkowemu,
 • zdrowotnemu.

Okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu liczy się od dnia wskazanego we wniosku o zgłoszenie do ubezpieczeń.

Dodatkowo osoby prowadzące działalność, w ramach rozliczeń z ZUS, mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy , nie wszystkich będzie dotyczył ten obowiązek. Składki te bowiem opłacane są w przypadku gdy kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie, w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej tyle co minimalne wynagrodzenie za pracę .

Oceń naszą stronę!
[Liczba ocen: 2 Średnia: 5]