Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Jak wygląda prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodówoda w 2020 roku?  PKPiR w 2020 roku może prowadzić ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2019 r. uzyskał mniej niż 8.746.800,- zł (2.000.000,- euro x 4,3734 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Co to jest Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest ewidencją księgową służącą do rejestrowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej:

 • wszelkiego rodzaju przychody,
 • zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami,
 • wydatki takie jak wynagrodzenia, zarówno w gotówce i w naturze, oraz
 • wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponadto w KPiR od kwietnia 2016 roku wykazuje się koszty prac badawczo-rozwojowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów  – kto jest zobowiązany?

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobowiazane są:

 • osoby fizyczne, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania przychodu wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie – których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w złotych 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobowiazane do prowadzenia pełnych ksiąg.

Przedsiębiorcy oprócz prowadzenia księgi mają obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, takich jak:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja kupna-sprzedaży wartości dewizowych.
Oceń naszą stronę!
[Liczba ocen: 2 Średnia: 5]