Deklaracje podatkowe

deklaracje podatkowe

Deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT i ZUS

PIT CIT VAT to kilka z najważniejszych podatków obecnych w Polsce. Jeżeli chcesz prowadzić swoją działalność gospodarczą, musisz zdecydować o rodzaju opodatkowania, jaki wybierzesz. Masz kilka możliwości i celujesz w podatki dla firm, które najkorzystniej dopasowują się do Twojego modelu biznesowego i przychodów. Warto, żebyś trochę dłużej się nad tym zastanowił, ponieważ złe decyzje w tym zakresie sporo kosztują. Będąć przedsiębiorcą należy pamiętać o różnych rodzajach dokumentów. Wśród nich są deklracje podatkowe.

Deklaracje podatkowe a zaliczki na podatek

Płacenie podatków to jeden z najważniejszych obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą. Wysokość tych podatków wykazywania jest na określonych deklaracjach, które następnie składa się do właściwego urzędu skarbowego.

Pierwszym z głównych podatków, który muszą płacić przedsiębiorcy, jest podatek dochodowy związany z osiągniętymi dochodami lub przychodami w przypadku ryczałtu.

W trakcie roku podatkowego przedsiębiorcy mają obowiązek wyliczać i wpłacać do urzędu skarbowego okresowe zaliczki na podatek dochodowy. Okres, za jaki wyliczane są zaliczki, zależy od zadeklarowanego rodzaju rozliczeń z fiskusem – może on być miesięczny lub kwartalny.

Zaliczki na podatek dochodowy wyliczane są według wybranej formy opodatkowania i może to być:

  • skala podatkowa,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt ewidencjonowany,
  • karta podatkowa.

Obowiązujące przedsiębiorcę deklaracje podatkowe

Po zakończeniu roku podatkowego przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym deklarację roczną, na której rozlicza przychody osiągnięte w danym roku. Taki obowiązek ma każdy, nawet jeśli w danym roku nie został osiągnięty żaden przychód (np. działalność podlegała zawieszeniu), została poniesiona strata lub dochód nie przekroczył tzw. kwoty wolnej od podatku.

Rodzaj formularza, który trzeba złożyć do US, zależy od stosowanej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć:

  • PIT-36 – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych;
  • PIT-36L – opodatkowanie według podatku liniowego;
  • PIT-28 – opodatkowanie ryczałtem;
  • PIT-16A – opodatkowanie według karty podatkowej.

Przedsiębiorcy zgłoszeni do VAT oprócz podatku dochodowego są zobowiązani również do rozliczania podatku od towarów i usług. Jest on całkowicie odmienny, dlatego też konieczne jest odrębne obliczanie podatku VAT.

Terminy złożenia delaracji podatkowych

Termin złożenia i jednoczesnego opłacenia deklaracji VAT to:

  • VAT-7 – do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu- za który wyliczany jest podatek VAT.
  • VAT-7K – do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale- za który wyliczany jest podatek VAT.

Jednolity Plik Kontrolny – JPK VAT

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są również do comiesięcznej wysyłki pliku JPK VAT czyli informacji o zakupach i sprzedaży w formie pliku xml, które znajdują się w rejestrze VAT zakupu i sprzedaży.

Plik JPK trzeba wysyłać do Ministerstwa Finansów każdego miesiąca do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Nie można składać pliku JPK za okresy kwartalne pomimo kwartalnego rozliczania podatku VAT.

Czynni podatnicy VAT, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli z kontrahentami z innych krajów Unii Europejskiej są zobowiązani do składania informacji VAT-UE.

Oceń naszą stronę!
[Liczba ocen: 1 Średnia: 5]